Adresa:

1. Fshati Treboviq

2. Fshati Ramun, 30000 Pejë, RKS

3. Vragoli, 12000 Fushë Kosovë, RKS

Tel & Fax:

039 422 140

Mob:

+386 49 688 777

+377 45 503 963

+377 45 503 960

E-Mail:

info@elsa-group.com