KONTAKTI

  Numri i telefonit

  +383 49 688 777

  +383 45 503 963

  +383 45 503 960

  E-Mail

  info@elsa-group.com

  Lokacioni

  1Fshati Treboviq

  2Fshati Ramun, 30000 Pejë

  3Vragoli, 12000 Fushë Kosovë